Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50604-1:2016/A1:2022

Вторични литиеви батерии, предназначени за леки електрически превозни средства. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване (IEC 50604-1:2016/A1:2021)

Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя процедурите за изпитване и предоставя приемливи изисквания за безопасност за сменяеми литиево-йонни акумулаторни системи (пакети и) от клас на напрежение A и напрежение B, които да се използват като тягови батерии на или за електрически задвижвани пътни превозни средства. Този европейски стандарт е свързан с изпитването на безопасността на акумулаторни пакети и системи за тяхното предназначение за превозни средства.
Този европейски стандарт не е предназначен да се прилага за оценяване на безопасността на акумулаторни пакети/системи за съхранение, производство, ремонт и поддръжка на превозни средства.
Light EV включва всички електрически задвижвани дву-, три- и четириколесни превозни средства от категория L1 до категория L7 съгласно определението на ECE/TR ANS-WP29-78r2e и всички електрически задвижвани или подпомагани цикли, включително хибридни пътни превозни средства с добавка към мрежата (PHEV) , които извличат цялата или част от енергията си от бордови презареждащи се системи за съхранение на енергия (RESS).
Този европейски стандарт дава възможност за създаване на специален изпитващ план за отделен батериен пакет/система, предмет на споразумение между клиента и доставчика. Ако е необходимо, съответните процедури за изпитване и/или условия на изпитване на литиево-йонни батерии и системи може да бъдат избрани от стандартните изпитвания, предоставени в този стандарт, за да се конфигурира специален план за изпитване.
Този европейски стандарт се прилага за всички батерии, предназначени да се използват заедно с продукти или системи, описани в серията IEC/TS 61851-3.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитването на ниво клетка е определено в серията IEC 62660.
Този европейски стандарт не се прилага за:
- литиеви клетки;
- батерии, различни от литиево-йонни видове;
- първични батерии (включително литиеви видове);
- батерии, обхванати от серия ISO 12405.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/94/EU

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50604-1:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50604-1:2016/A1:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50604-1:2016/A1:2021