Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62366-1:2015/A1:2020

Медицински изделия. Част 1: Използване на приложен инженеринг в медицински изделия (IEC 62366-1:2015/Amd 1:2020)

Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
14.10.2020 г.
21.01.2021 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62366-1:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62366-1:2015/A1:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62366-1:2015/A1:2020

Въвежда IEC 62366-1:2015/AMD1:2020 ED1