Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60601-2-22:2021

Електромедицински апарати. Част 2-22: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръжения

Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-18

Европейски стандарт

11.040.01     31.260     11.040.50     11.040.60     31.26  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-22:2019 се прилага се за основна безопасност и съществени характеристики на хирургични, козметични, терапевтични и диагностични лазерни съоръженияили и за ветеринарни приложения, предназначени за употреба върху хора или животни, класифицирани като лазерен продукт от клас 1C, когато затвореният лазер е от клас 3B или 4, или клас 3B, или клас 4.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-2-22:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-22:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60601-2-22:2020

Въвежда IEC 60601-2-22:2019 ED4