Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12402-6:2021

Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки и помощни средства за плаване със специално приложение. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2020)

Personal flotation devices - Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO 12402-6:2020)
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за безопасност към средства за плаваемост за възрастни и деца. Той се прилага съвместно с ISO 12402‑2:2020, ISO 12402‑3:2020, ISO 12402‑4:2020 и ISO 12402‑5:2020,
както е подходящо.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12402-6:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12402-6:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12402-6:2020

Въвежда ISO 12402-6:2020