Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14067:2018

Парникови газове. Въглероден отпечатък на продукти. Изисквания и указания за количествено определяне (ISO 14067:2018)

Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification (ISO 14067:2018)
14.11.2018 г.
19.09.2023 г.

Главна информация

60.60     14.11.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя принципи, изисквания и насоки за количествено определяне и докладване на въглеродния отпечатък на продукт (CFP), по начин, съвместим с Международните стандарти за оценка на жизнения цикъл (LCA) (ISO 14040 и ISO 14044). Също така са посочени изискванията и насоките за количествено определяне на частична CFP . Този документ е приложим за проучвания по CFP , резултатите от които дават основа за различни приложения (виж точка 4). Този документ разглежда само една категория въздействие: изменението на климата. Въглеродното компенсиране и съобщаването на CFP или частична информация за CFP са извън обхвата на този документ. Този документ не оценява никакви социални или икономически аспекти или въздействия, нито други аспекти на околната среда и свързаните с тях въздействия, потенциално произтичащи от жизнения цикъл на продукта.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 14067:2014

ОТМЕНЕН
БДС ISO 14067:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14067:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.11.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14067:2018

Въвежда ISO 14067:2018