Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-8:2007/A2:2021

Електромедицински апарати. Част 1-8: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Основни изисквания, изпитвания и ръководство за алармени системи в електромедицински апарати и електромедицински системи (IEC 60601-1-8:2006/A2:2020)

Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-8:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-8:2007/A2:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-8:2007/A2:2021

Въвежда IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020 ED2