Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-2:2015/A1:2021

Електромедицински апарати. Част 1-2: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Електромагнитни смущения. Изисквания и изпитвания (IEC 60601-1-2:2014/Amd.1:2020)

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     33.100.10     33.100.20  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

-

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-2:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-2:2015/A1:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-2:2015/A1:2021

Въвежда IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020 ED4