Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1:2006/A2:2022

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005/A2:2020)

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
20.01.2022 г.
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     20.01.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A2:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1:2006/A2:2021

Въвежда IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 ED3