Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62485-4:2018

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 4: Оловни батерии с регулируем клапан за използване в преносими съоръжения (IEC 62485-4:2015)

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62485-4:2015 се отнася за аспектите на безопасността, свързани с поместването, разполагането на веригите и работата на акумулаторни оловни клетки и батерии с регулируем клапан в преносими съоръжения. Определени са изисквания, които задължават производителите на уреди и акумулаторни батерии да предотвратяват неправилно използване на батерии по време на работа, за да осигурят защитни мерки с цел да се избегнат наранявания на лица в случай на неизправност на батерията и да осигурят достатъчно информация за потребителите. Този стандарт не се отнася за акумулаторни клетки и батерии, съдържащи алкални или други некиселинни електролити. Това първо издание заменя и отменя първото издание на IEC TR 61056-3, публикувано през 1991. Той представлява техническо преразглеждане. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на IEC TR 61056-3:
a) актуализиране на изискванията и хармонизираве на текста за съвместимост с поредицата от части на IEC 62485.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50272-4:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62485-4:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62485-4:2018

Въвежда IEC 62485-4:2015 ED1