Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62485-2:2018

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 2: Стационарни батерии (IEC 62485-2:2010)

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62485-2:2010 се отнася за стационарни акумулаторни батерии и инсталации за батерии с максимално постоянно напрежение 1500 V (номинално) и описва основните мерки за защити срещу опасности, причинени от:
- електричество;
- отделяне на газ;
- електролит.
Този международен стандарт съдържа изисквания относно аспектите на безопасност, свързани с изграждането, използването, контрола, поддържането и изхвърлянето. Той обхваща оловно-киселинни и никел-кадмиеви/никел-метал хибридни батерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50272-2:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62485-2:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62485-2:2018

Въвежда IEC 62485-2:2010 ED1