Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62485-1:2018

Изисквания за безопасност на вторични батерии и инсталации за батерии. Част 1: Обща информация за безопасност (IEC 62485-1:2015)

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     29.220.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62485-1:2015 определя основните изисквания за акумулаторни батерии и инсталации за батерии. Изискванията по отношение на безопасността, надеждността, продължителността на живота, механичната якост, стабилността на цикъла, вътрешното съпротивление и температурата на батерията се определят от различни приложения, което от своя страна определя избора на конструкция и технология на батерията. В общия случай изискванията и определенията са определени за оловно-киселинните и никел-кадмиевите батерии. За други акумулаторни системи с воден електролит, може да се прилагат съответните изисквания. Стандартът обхваща аспектите на безопасност, като се вземат предвид опасностите, свързани с:
- електричество (инсталация, зареждане, разреждане ит.н.);
- eлектролита;
- запалими газови смеси;
- съхранение и транспорт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2023/1542

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50272-1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62485-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62485-1:2018

Въвежда IEC 62485-1:2015 ED1