Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13098:2019

Експозиция на работното място. Измерване на въздушно преносими микроорганизми и микробни съединения. Общи изисквания

Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements
16.10.2019 г.

Главна информация

60.60     16.10.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

07.100.99     13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява общите изисквания за измерване/изследване на микроорганизми и микробни съединения.
Този документ предоставя също насоки за оценяване на експозицията на работното място на микроорганизми във въздуха, включително определяне на общия брой и култивируемия брой микроорганизми и микробни съединения в атмосферата на работното място.
Този документ не се прилага за измерване/изследване на вируси.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13098:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13098:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.10.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13098:2019