Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 1833-20:2019

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 20: Смеси от еластан и други влакна (метод с диметилацетамид) (ISO 1833-20:2018)

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) (ISO 1833-20:2018)
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.060.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод с диметилацетамид за определяне съдържанието на еластан в процент спрямо масата, след отстраняване на невлакнест материал в текстил, изработен от смеси:
- някои влакта от еластан
с
- памук, вискоза, купро, модал, лиосел, полиамид, полиестер, или вълнени влакна.
Този метод не е приложим, когато не присъстват акрилни влакна.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1007/2011

Наименования на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 1833-20:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 1833-20:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 1833-20:2019

Въвежда ISO 1833-20:2018