Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10253-4:2021

Тръбни фитинги за челно заваряване. Част 4: Деформируеми аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс) неръждаеми стомани с изисквания за специфичен контрол

Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements

Главна информация

60.55     30.05.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.40     77.140.20  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите изисквания за доставка на безшевни и челно заварени фитинги (колена, концентрични и ексцентрични редуцир-вентили, тапи) от аустенитни и аустенитно-феритни (дуплекс) неръждаеми стомани в две категории, които са предвидени за използване под налягане при стайна температура, при ниска температура или при повишени температури, за пренос и разпределяне на течности и газове.
Той специфицира:
а) вид на фитинга;
1) вид А: челно заварени фитинги с намален коефициент на налягане;
2) вид В: челно заварени фитинги за използване при пълно експлоатационно налягане;
b) класове стомани и техния химичен състав;
с) механични характеристики;
d) размери и допустими отклонения;
е) изисквания за инспекция и изпитване;
f) документи от инспекция;
g) маркировка;
h) защита и опаковане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на подходящ фитинг (материал, дебелина) е основна отговорност на производителя на съоръжението под налягане (виж европейското законодателство за съоръжения под налягане). В случай на хармонизиран стандарт за материали, презумпцията за съответствие с ESR е ограничена до технически данни за материала от стандарта и не предполага дали материалът е подходящ за специфични части от съоръжението.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10253-4:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10253-4:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
30.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10253-4:2021