Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10169:2022

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие (металопласт). Технически условия на доставка

Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions

Главна информация

60.55     24.01.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

25.220.60     77.140.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания за плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие. Той по-специално специфицира изискванията за експлоатационните характеристики.
Продуктите, които са обхванати са широка лента, лист, отрязан от широка лента, надлъжно разрязана широка лента, валцувана лента с широчина по-малка от 600 mm и отрязани дължини – отрязъци (от лист или лента).
ЗАБЕЛЕЖКА: Националните разпоредби могат да установят взаимовръзка между експлотационите характеристиките на покритията, както се изисква в този документ, и външната и вътрешната атмосфера, изисквани за съответната проучвана сграда.
Този документ не се прилага за плоски продукти с непрекъснато нанесено органично покритие, направени от:
- покалаени валцувани продукти ,
- електротехнически стомани.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10169:2010+A1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10169:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
24.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10169:2022