Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10202:2022

Студеновалцувани покалаени продукти. Електролитно покалаена ламарина и стомана с електролитно покритие от хром/хромен оксид

Cold reduced tinmill products - Electrolytic tinplate and electrolytic chromium/chromium oxide coated steel

Главна информация

60.55     26.12.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за покалаени продукти под формата на листове или кангали. Покалаените продукти се състоят от единична и двойна редуцирана нисковъглеродна мека стомана, електролитно покрита с калай (ламарина) или хром/хромен оксид (ECCS) или (ECCS-RC) (виж 3.3). Единично валцувани покалаени продукти се специфицират с номинални дебелини, кратни на 0,005 mm от 0,16 mm до включително 0,49 mm. Двойно валцувани покалаени продукти са специфицирани с номинални дебелини, кратни на 0,005 mm от 0,12 mm до включително 0,29 mm.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Други дебелини могат да бъдат поръчани по споразумение.
Този документ се прилага закангали и листове, изрязани от кангали с номинални минимални широчини от 600 mm.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Кангали със стандартна широчина за специфични приложения, напр. tabstock, може да бъдат нарязани на тясна лента за доставка под формата на кангал.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10202:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10202:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
26.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10202:2022

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход