Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17156:2019

Козметични продукти. Аналитични методи. Метод LC/UV за идентифициране и количествено определяне на 22 органични филтъра за UV лъчи в козметични продукти, използвани в Европейския съюз

Cosmetics - Analytical methods - LC/UV method for the identification and quantitative determination in cosmetic products of the 22 organic UV filters in use in the EU
16.05.2019 г.
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.05.2019 г.

BDS

ТК-19

Европейски стандарт

71.100.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя аналитичен метод, на базата на течна хроматография(LC) с ултравиолетова/видима спектрометрия(UV/Vis) за качествено и количествено определяне на 22 органични UV филтри, които се използват в рамките на Европейският Съюз(EU). Този метод е утвърден за козметични продукти на базата на емулсии, балсами за устни, лосиони и води.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1223/2009

Регламент за козметични продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17156:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17156:2018