Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1175:2020

Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания

Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя електрическите изисквания за проектиране и към конструкцията на електрическата инсталация на самоходни индустриални кари, които попадат в обхвата на ISO 5053-1, с изключение на самоходни кари с променлив обсег на действие, както е определено в ISO 5053-1:2015, 3.21 и 3.22, товарачи за дългомерни товари, както е определено в ISO 5053-1:2015, 3.18 и 3.19, и специфични функции, части и / или системи, използвани за автоматични операции без шофьор на индустриални кари, както е определено в ISO 5053-1:2015, 3.32.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1175-1:1998+A1:2011

ОТМЕНЕН
БДС EN 1175-3:1998+A1:2011

ОТМЕНЕН
БДС EN 1175-2:1998+A1:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1175:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1175:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1175:2020