Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14065:2021

Основни принципи и изисквания към органи за валидиране и верифициране на информация по отношение на околната среда (ISO 14065:2020)

General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information (ISO 14065:2020)
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя принципи и изисквания към органите, които извършват валидиране и верифициране на декларациите с информация по отношение на околната среда. Всички изисквания на програмата, свързани с органите, са допълнителни към изискванията на този документ. Този документ е секторно приложение към ISO/IEC 17029: 2019, което съдържа общи принципи и изисквания за компетентност, последователна работа и безпристрастност на органи, които извършват валидиране/верифициране като дейности по оценяване на съответствието. Този документ включва специфични за сектора изисквания в допълнение към изискванията на ISO/IEC 17029: 2019.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14065:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14065:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14065:2021

Въвежда ISO 14065:2020