Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13411-7:2021

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 7: Клинови втулки със симетричен клин

Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     14.10.2021 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

21.060.70     53.020.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания за накрайници със съединителна скоба със симетричен клин за стоманени телени въжета от усукани снопчета за асансьори, съгласно EN 12385-5. Този документ се отнася за съединителни скоби със симетричен клин, предназначени за използване при температури между -20 °C и 100 °C. Този документ обхваща само онези съединителни скоба със симетричен клин, които имат заварени тела. Пример за конструкцията и размерите на съединителна скоба със симетричен клин е даден в информационно приложение А. Информационно приложение B дава препоръки за безопасно използване и проверка на съединителна скоба със симетричен клин в съответствие с приложение А. Този документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани със съединителни скоби със симетричен клин за стоманени телени въжета, когато се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, което е разумно предвидимо от производителя. Опасностите, обхванати от този документ, са идентифицирани в точка 4. Този документ се отнася за съединителни скоби със симетричен клин, които се произвеждат след датата на публикуването му.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 13411-7:2006+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13411-7:2021
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13411-7:2021