Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12385-5:2021

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
15.06.2021 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

77.140.65  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя определя конкретните изисквания към материалите, производството и изпитването на въжета от усукани снопчета (дилки), които се използват като носещи въжета, уравновесяващи въжета и въжета на ограничителя на скоростта на асансьори, задвижвани с триеща шайба и хидравлични асансьори, движещи се между направляващи елементи. Специфичните опасности, обхванати от тази част са идентифицирани в точка 4. Този документ не определя изисквания за информация за използването, различни от дадените в точка 7 на част 1. Не обхваща и изисквания за въжета с накрайници. Минималните стойности на силата на разрушаване за най-често използваните класове, размери и класове на якост на въжето са посочени в таблици от 6 до 10.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран
2014/33/EU

Асансьори и предпазни устройства за асансьори

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-5:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-5:2003/AC:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12385-5:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12385-5:2021/AC:2022

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 12385-5:2021/A1:2022

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 12385-5 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12385-5:2021