Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12331:2021

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за мелене на месо. Изисквания за безопасност и хигиена

Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ЕРГ 3

Европейски стандарт

67.260  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за проектиране и производство на машини за мелене (виж фигура 1). Машините за мелене (оттук нататък наричани машини), обхванати от този документ, се използват за намаляване на размера на прясно или замразено месо, месни продукти и риба (наричано по-долу продукт) чрез нарязване от набор от режещи инструменти. Домакинските машини не са включени в този документ. Пълначните машини са обхванати от EN 12463 „Машини за обработване на хранителни продукти. Пълначни машини и сменяемо оборудване. Изисквания за безопасност и за хигиена“. Този документ се отнася само за машини, произведени след датата на публикуване на този документ. Този документ обхваща: а) професионални машини (виж фигура 1 а), използвани за подготвяне по заявка в магазини и/или ресторанти, с всички от следните характеристики (ако някоя от характеристиките липсва, машината се счита за индустриална машина): 1) проектирани като настолна машина; 2) като имат тава за подаване; 3) продуктът се подава само ръчно; 4) управлява се само от пода; 5) експлоатира се от не повече от един оператор; 6) с пълна видимост и пълна достъпност на цялата машина от работната станция на оператора; 7) с диаметър на отвора на плочата ≤ 106 mm; 8) комплект червячни корпуси, които се свалят, без да се използват никакви инструменти; 9) теглото на червячния корпус ≤ 15 kg; ЗАБЕЛЕЖКА Настолната машина може да бъде оборудвана с рамка или основа, така че не е необходима отделна маса. b) промишлени машини (виж фигура 1 b), използвани за промишлено масово производство и които не могат да бъдат характеризирани като професионални машини. Този документ не описва специфичните изисквания за управление на машини с крачен превключвател. Този документ не описва специфичните изисквания за допълнителни смесителни винтове в захранващия бункер, които са обхванати от EN 13570: 2005 + A1: 2010 „Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за смесване. Безопасност и хигиенни изисквания“. Фигура 1 Примери за машини Този документ обхваща следните видове машини: - машина с тава за подаване, прием на хранителен продукт и тласкач (виж фигура 3); - машина с тава за подаване, прием на хранителен продукт, ограничителна плоча и тласкач (виж фигура 4); - машина със захранващ бункер, защитен капак и захранващ винт (виж фигура 6); - машина с бункер за захранване с хранителен продукт, със или без защитно покритие, подаващ винт, с устройство за зареждане (непрекъснато или прекъснато). Машините се състоят от основа на машината, червячен корпус със захранващ шнек, подаваща тава (с прием на хранителен продукт) или захранващ бункер, комплект режещи инструменти, контрагайка, задвижващ двигател. Те също така ще имат различни предпазни устройства като примери в точка 4.
За повече информация виж Обект и област на приложение на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12331:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12331:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12331:2021