Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 20601:2019

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазирани решетки за стоманени елементи с малка дебелина на стената (ISO 20601:2018)

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology for thin-walled steel components (ISO 20601:2018)
14.03.2019 г.

Главна информация

60.60     14.03.2019 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира прилагането на технология с фазирани решетки за полу- или напълно автоматизирано ултразвуково изпитване на заварени съединения в стоманени детайли с дебелина между 3,2 mm и 8,0 mm. Това отговаря на обичайния обхват на стойностите на дебелината на стените на тръбите в котлите, което е важно приложение на тази технология за изпитване. Минималната и максималната стойност от обхвата на дебелината на стената могат да бъдат надвишени, когато се приложи ниво на изпитване "D" от този документ. Този документ се прилага за заварени съединения с пълен провар с проста геометрична форма в плочи, тръби, тръбопроводи и съдове, където както заваръчният материал, така и основният материал са от нисколегирана и/или дребнозърнеста стомана.
ЗАБЕЛЕЖКА "Полуавтоматизираното изпитване" обхваща контролирано движение на един или повече осезателя по повърхността на елемента по протежение на приспособлението (водеща лента, линийка и т.н.), при което позицията на осезателя е еднозначно измерена със сензор за положение. Осезателят се премества ръчно. "Напълно автоматизирано изпитване" включва и механизирано задвижване.
Когато в този документ са посочени ултразвукови параметри зависими от материала, те се основават на стомани със скорост на звука (5 920 ± 50) m/s за надлъжни вълни и (3 255 ± 30) m/s за напречни вълни. Необходимо е да се вземе предвид този факт при изпитването на материали с различна скорост.
Този документ дава насоки за специфичните възможности и ограничения на технологията на фазираните решетки за откриване, локализиране, оразмеряване и охарактеризиране на нецялостности в заварени съединения. Технологията с ултразвукова фазирана решетка може да се използва като самостоятелна техология или в комбинация с други методи или технологии за изпитване без разрушаване (NDT) по време на производството и изпитването на нови заваръчни шевове/ремонтирани заваръчни шевове (предварителни изпитвания).
Този документ посочва две нива на изпитване:
- ниво "C" за стандартни ситуации;
- ниво "D" за различни ситуации/специални приложения.
Този документ описва оценяване на нецялостностите за целите на приемането, основаваща се на:
- височина и дължина;
- амплитуда (еквивалентен размер на рефлектора) и дължина;
- решение "go/no-go".
Този документ не включва нива на приемане за нецяластности.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 20601:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.03.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 20601:2018

Въвежда ISO 20601:2018