Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16122-5:2021

Земеделска и горска техника. Проверка на пръскачките в употреба. Част 5: Системи за пръскане от летателни средства (ISO 16122-5:2020)

Agricultural and forestry machines - Inspection of sprayers in use - Part 5: Aerial spray systems (ISO 16122-5:2020)
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-23

Европейски стандарт

13.020.99     65.060.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията, методите за изпитване и проверката с цел контролиране на системи за пръскане от летателни средства с фиксирано крило и ротационни системи за пръскане за земеделието, горското стопанство, тревни площи и контрол на растителността на местата за достъп (като газопроводи и електрически линии), с оглед намаляване на потенциалния риск от замърсяване на околната среда по време на използване. Този документ се отнася само за въздухоплавателни средства, управлявани от пилот. Той не се отнася за критериите за безопасност и проектиране на въздухоплавателното средство за годността на въздуха, регистрацията на въздухоплавателни средства, пилотите или изискванията за оператора, като всички те са посочени отделно от държавите или регионите.
Общите изисквания на ISO 16122-1 се прилагат, когато е подходящо, включително за защита на инспекторите по време на проверка.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/128/EC

Постигане на устойчива употреба на пестициди

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16122-5:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16122-5:2020

Въвежда ISO 16122-5:2020