Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-3:2020

Флюсове за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на количеството киселина чрез потенциометричен метод и метод на визуално титруване (ISO 9455-3:2019)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO 9455-3:2019)
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява два метода за определяне на стойността на киселината във флюс само от тип 1 и 2, както е определено в ISO 9454-1.
Метод А е метод на потенциометрично титруване и трябва да се счита за референтен метод.
Метод B е алтернативен, визуален краен метод на титруване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9455-3:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-3:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-3:2020

Въвежда ISO 9455-3:2019