Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13473-1:2019

Определяне на текстурата на настилката чрез повърхностни профили. Част 1: Определяне на средна дълбочина на профила (ISO 13473-1:2019, коригирана версия 2021-06)

Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of mean profile depth (ISO 13473-1:2019, Corrected version 2021-06)
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

17.140.30     93.080.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за изпитване за определяне на средна дълбочина на макротекстурата на повърхността на настилката чрез измерване на профила на повърхността и изчисляване на дъблочината на текстурата от този профил. Техниката е разработена да се получи стойност на средната дълбочина само на макротекстурата на настилката и е нечувствителна към микротекстурата и променливи характеристики.
Целта на този документ е да направи налична международно призната процедура за определяне на дълбочината на текстурата на настилката, което е алтернатива на традиционно използваната техника на обемно запълване (обикновенно с пясък или стъклени перли), даваща сравнителни стойности на дълбочината на текстурата. За тази цел, този документ описва процедури на филтриране, които са разработени да дават най-доброто представяне на дълбочината на текстурата, определена с обемен метод [13].
Модерните профилометри, които са в употреба, са почти изцяло от безконтактен тип и този документ първоначално беше предвиден за този тип измервания. Все пак, това не изключва приложение на част от него за други типове профилометри.
Тази серия ISO 13473 беше разработена като резултат от идентифицираната необходимост за специфициране на изпитвана повърхност при измерване на шум от движението. (виж ISO 10844:2014[6]). Измерването на дълбочината на макротекстурата съгласно този документ не е общо приложимо за специфицирани условия на изпитване на превозни средства или измерване на шума от движението, но има ограничено приложение като допълнение, във връзка с други начини за специфициране на повърхността.
Този метод за изпитване е подходящ за определяне на средна дълбочина на профила (MPD) на повърхността на настилката. Тази MPD може да бъде трансформирана в количество, чрез което се оценява дълбочината на макротекстурата съгласно обемния метод. Тя е приложима за полеви изпитвания, както и за лабораторни изпитвания на пробни тела от настилката. Когато се използват заедно с други физични изпитвания, стойностите на дълбочината на макротекстурата, получени от този метод за изпитване, са приложими за оценяване на устойчивостта на хлъзгане на настилката, оценяване на акустичните характеристики и оценяване на пригодността на материалите за настилката и техниката за завършване на повърхността.
Методът, заедно с други измервания (когато е приложимо), като порьозност или микротекстура, могат да се използват за оценяване на качеството на настилката.
Този документ е адаптиран за измерване на текстура на настилката и не е предназначен за други приложения. Формата, големината и разпределението на зърната на скалния материал са характеристики на текстурата на повърхността, които не са разгледани в тази процедура. Методът няма за цел да предостави комплексно оценяване на характеристиките на повърхността на настилката. В частност, известно е, че има проблеми при тълкуване на резултатите, ако методът се прилага за порьозни или пясъчни повърхности (виж приложение В).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13473-1:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13473-1:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13473-1:2019

Въвежда ISO 13473-1:2019