Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 80601-2-26:2020

Електромедицински апарати. Част 2-26: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на електроенцефалографи (IEC 80601-2-26:2019)

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalographs
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.55     11.040.99     11.040.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 80601-2-26:2019 се прилага за ОСНОВНИТЕ БЕЗОПАСНОСТ И СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИ, както са определени в 201.3.204, наричани по-нататък също ЕМ АПАРАТИ или ЕМ СИСТЕМИ. Този документ е приложим за ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИ, предназначени за използване в професионални здравни заведения, СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ или ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-26:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 80601-2-26:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 80601-2-26:2020/A1:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 80601-2-26:2020/AC:2021-10:2021

Свързан проект

Въвежда EN IEC 80601-2-26:2020

Въвежда IEC 80601-2-26:2019 ED1