Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13375:2019

Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни плочи за мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Подготовка на образци

Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Specimen preparation
15.08.2019 г.

Главна информация

60.60     15.08.2019 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ е един от серията стандарти, приложими за огъваеми хидроизолационни мушами за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Този документ определя:
- състава, характеристиките и процедурата за подготовка на бетонните плочи за базовите образци;
- състава, характеристиките и процедурата за подготовка на различните битумни смеси за асфалтовия слой;
- правилата за подготовка на образците.
В този документ преобладава подготовката на образци за изпитване на системи за хидроизолация, които са позовани в различни стандарти с методи за изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13375:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13375:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13375:2019