Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14064-2:2019

Парникови газове. Част 2: Технически изисквания и ръководство на ниво проект за количествено определяне, мониторинг и докладване на намалените емисии на парникови газове или на увеличените количества отстранени парникови газове (ISO 14064-2:2019)

Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019)
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя принципите и изискванията и осигурява на ниво проект, ръководство за количествено определяне, мониторинг и докладване на дейностите, с които се цели намаляването на емисиите на парникови газове (GHG) или увеличаване на количествата отстранени GHG. Това включва изисквания за планиране на един проект за парникови газове, определяне и избор на източници, поглътители и хранилища (SSRs), подходящи за проекта и базовия сценарий, мониторинг, количествено определяне, документиране и докладване на изпълнението на проекта и управление на качеството на данните. Серията ISO 14064 е неутрална по отношение на програми по GHG. Ако една програма за GHG е приложима, изискванията на тази програма за GHG са допълнителни към изискванията на серията ISO 14064.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 14064-2:2012

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14064-2:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14064-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14064-2:2019

Въвежда ISO 14064-2:2019