Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14064-1:2019

Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите от парникови газове и отстранените парникови газове (ISO 14064-1:2018)

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2018)
14.03.2019 г.

Главна информация

60.60     14.03.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя принципите и изискванията на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите парникови газове (GHG) и на отстранените GHG. Той включва изисквания за планирането, разработването, управлението, докладването и верификацията на инвентаризацията на GHG на една организация. Серията ISO 14064 е неутрална по отношение на програмата за GHG . Ако програма за GHG е приложима, изискванията на тази програма за GHG са допълнителни към изискванията на серията ISO 14064.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 14064-1:2011

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14064-1:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14064-1:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.03.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14064-1:2019

Въвежда ISO 14064-1:2018