Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 12025:2021

Наноматериали. Количествено определяне на освобождаването на нанообекти от прахообразни проби чрез генериране на аерозоли (ISO/TS 12025:2021)

Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2021)
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва методи за количествено определяне на отделянето на нанообект от прахове в резултат на обработка, варираща от обработка до високоенергийна дисперсия, чрез измерване на аерозоли, отделени след определена процедура за аерозолизиране. Измерват се концентрацията на частици и разпределението на размера на аерозола и се извлича масовата концентрация. Този документ предоставя информация за факторите, които трябва да се вземат предвид при избора между наличните методи за вземане на проби от прах и процедури за третиране и определя минимални изисквания за подготовка на проба за изпитване, разработване на протокол за изпитване, измерване на отделянето на частици и данни за отчитане. Разгледано е и характеризирането на пълният размер на генерираните частици, измерването на нано-обекти, както и на агломерати и агрегати.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 12025:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 12025:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 12025:2021

Въвежда ISO/TS 12025:2021