Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17200:2020

Нанотехнологии. Наночастици в прахообразна форма. Характеристики и измервания (ISO 17200:2020)

Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements (ISO 17200:2020)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя основните характеристики, които трябва да бъдат измерени на прахообразни проби от наночастици, за да се определи размерът, химичното съдържание и повърхността им. Този документ също така определя методи за измерване за определяне на всяка от характеристиките.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
СД CEN ISO/TS 17200:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17200:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17200:2020

Въвежда ISO 17200:2020