Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 128-3:2020

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 3: Изгледи, сечения и разрези (ISO 128-3:2020)

Technical product documentation - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts (ISO 128-3:2020)
17.11.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ЕРГ 2

Европейски стандарт

01.100.01  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя основни изисквания за представяне на изгледи, сечения и разрези, приложими за различни видове технически чертежи (например машиностроителни, електрически, архитектурни, строителни), следвайки методите за правоъгълна проекция, определени в ISO 5456-2 Изгледите и сеченията в техническите чертежи за корабостроенето са разгледани в ISO 128-15. Изгледите и сеченията за 3D модели са разгледани в ISO 16792.
В този документ е обърнато внимание и на изискванията за възпроизвеждане, включително микрокопиране в съответствие с ISO 6428.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128-50:2005

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128-44:2005

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128-34:2005

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128-40:2005

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128-30:2005

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 128-3:2020
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 128-3:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 128-3:2020

Въвежда ISO 128-3:2020