Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17187:2020

Опазване на културното наследство. Охарактеризиране на строителните разтвори, използвани в обектите на културното наследство

Conservation of Cultural Heritage - Characterization of mortars used in cultural heritage
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-94

Европейски стандарт

97.195  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя методологията за характеризиране на строителни разтвори чрез използване на най-подходящите аналитични техники върху проби, взети от структури и обекти на културното наследство.
Този стандарт съдържа насоки за избора на методи за определяне на минералогичните, текстилните, физичните, химичните и механичните свойства на строителните разтвори, използвани в структурите и предметите на културното наследство. Тази информация се използва за определяне типологията на мазилката и за оценка на състоянието на хоросана по отношение на неговото съхранение, както и за разбиране на протичащите процеси на влошаване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17187:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17187:2020