Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 20611:2018

Приключенски туризъм. Добри практики за устойчивост. Изисквания и препоръки (ISO 20611:2018)

Adventure tourism — Good practices for sustainability — Requirements and recommendations
14.11.2018 г.
21.04.2020 г.

Главна информация

60.60     14.11.2018 г.

BDS

ТК-89

Международен стандарт

13.020.20     03.200.10  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ осигурява изисквания и препоръки за доставчици на услуги за приключения туризъм за устойчиви добри практики (екологични, социални и икономически аспекти) за дейности за приключения туризъм.
Този документ може бъда прилаган от всички доставчици, които предоставят такива услуги независим от големината на организацията и работещи в различна среда: географска, културна и социална среда.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 20611:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.11.2018 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 20611:2018