Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 690:2021

Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници (ISO 690:2021)

Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
15.07.2021 г.

Главна информация

60.60     15.07.2021 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция" виж още ...

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва набор от принципи, насоки и изисквания за изготвяне на библиографски позовавания и цитиране в произведения, които сами по себе си не са библиографски. Той е приложим е за библиографски позовавания и цитирания за всички видове информационни източници, включително, но не само монографии и продължаващи издания, патенти, картографски материали, произведения на изкуството, информация и различни електронни източници, като набори от данни за изследвания, бази от данни, програми и приложения, уеб архиви и социални медии, музика, звукозапис, отпечатъци, фотографии, графични и аудио-визуални материали, архивни източници и кинофилми.
Този документ предоставя система за цитиране на информационни ресурси, която прави детерминиран изход, така че цитирането, генерирано от тази система, може да бъде уникално мапирано обратно към първоначално дефинирания набор от елементи. Тази система е предназначена да бъде приложима на множество езици. Цитиранията, генерирани от тази система, могат да се анализират машинно. Системата за цитиране, описана в този документ, може да се използва като конфигурируема схема за изграждане на стилове за цитиране.
Този документ не определя модел на данни за машинно четими цитирания, въпреки че такава спецификация може да бъде предоставена в отделен документ или добавена към следващо издание на ISO 690.
Насоки за цитиране на правна информация, като позовавания към дела, устави или трактати, не са разгледани в този документ, тъй като такива насоки обикновено са специфични за всяка държава. Препоръките в обхвата на този документ не попадат препоръки за вида на информационните източници, които могат или не могат да бъдат цитирани или описание на рисковете, свързани например с цитиране на социални медии., свързани например с цитиране на социални медии, не попадат в обхвата на този документ.

1 Например, Ръководството за приемането на законодателство на ALWD и Bluebook се използват често в САЩ в зависимост от приетото законодателство.
2 Академични институции или научни издатели на научна литература не могат да приемат препратки към някои информационни източници като статии в Уикипедия за научни трудове и други научни документи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 690:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 690:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 690:2021