Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 148-1:2019

Средства за защита на дихателни органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба

Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за стандартни резби за средства за защита на дихателните органи. Този стандарт не се отнася за апарати за работа под вода и за дихателни апарати с положително налягане и командване от белите дробове.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 148-1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 148-1:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 148-1:2018