Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 16401-1:2018

Електронно събиране на такси. Оценяване на оборудването за съответствие с ISO/TS 17575-2. Част 1: Структура на серията изпитвания и цели на изпитванията (ISO/TR 16401-1:2018)

Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TR 16401-1:2018)
17.05.2018 г.

Главна информация

60.60     17.05.2018 г.

BDS

ТК-97

Технически доклад

03.220.20     35.240.60  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TR 16401-1:2018 covers the test purposes for Front End Communications API covering functionalities related to instance handling, session handling, communication service primitives (i.e. sending/receiving of ADUs) and visible state transitions. It covers EFC communication services described in ISO 17575‑2:2016, Clause 5 and PICS proforma in ISO 17575‑2:2016, B.2. Claims related to Front End storage capacity are out of scope of this document.
ISO/TR 16401-1:2018 covers the test purposes for Front End Application related to session establishment on Back End request and related to session re-establishment when session requested by Back End failed. There are no other claims with respect to Front End Application described in ISO 17575‑2.
The underlying communication technology requirements for layer 1 to 4 specified in ISO 17575‑2:2016, Clause 6 are out of scope of this document.
Similarly, Back End Communications API is out of scope of this document. According to ISO 17575‑2 it is expected that these Front End Communications API will be "reflected" in the BE; however, BE Communications API is out of scope of ISO 17575‑2.
Test purposes have been organized into the test suite groups, designated for the Front End Communications API and Front End Application, respectively.
Aside from the test purposes, this document also provides proforma conformance test reports templates for both the Front End and Back End test purposes.
ISO 17575‑2 contains more information regarding the requirements against which the conformance is evaluated in this document.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 16401-1:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 16401-1:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 16401-1:2018

Въвежда ISO/TR 16401-1:2018