Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14971:2020

Медицински изделия. Прилагане на управлението на риска при медицински изделия (ISO 14971:2019)

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)
18.05.2020 г.
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     18.05.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя терминологията, принципите и процеса за управление на риска на медицински изделия, включително софтуер и in vitro диагностика на медицински изделия. Процесът, описан в този документ, има за цел да помогне на производителите на медицински изделия да идентифицират опасностите, свързани с медицинското изделие,да оценява свързаните с тях рискове, да контролира тези рискове и да следи ефективността на контролите.
Изискванията на този документ са приложими за всички фази от жизнения цикъл на медицинско изделие. Процесът, описан в този документ, се прилага за рискове, свързани с медицинско изделие, като например рискове, свързани с биосъвместимостта, сигурността на данните и системите, електричеството, движещите се части, радиацията и използваемостта.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

93/42/EEC

Медицински изделия

98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Хармонизиран
2017/746

Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14971:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14971:2020
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14971:2019/A11:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14971:2019