Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13718-2:2015/A1:2019

Медицински превозни средства и техните съоръжения. Въздушни линейки. Част 2: Експлоатационни и технически изисквания за въздушни линейки

Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances

Главна информация

60.55     15.12.2019 г.

60.60   

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01     11.160     49.020  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част от EN 13718 определя изискванията за ефективност и оборудване за въздушни линейки, включително изисквания за интерфейси към медицински изделия, използвани за транспортиране и лечение на болни или ранени лица. Тази част от EN 13718 е приложима за въздушни линейки, които могат да транспортират поне едно лице на носилка.
БЕЛЕЖКА Изискванията са посочени за категории въздушни линейки на базата на различно предназначение. Това са хеликоптерната спешна медицинска служба (HEMS), хеликоптерната интензивна медицинска служба (HICAMS) и въздушната линейка с неподвижно крило (FWAA).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13718-2:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13718-2:2015/A1:2019
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
15.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13718-2:2015/FprA1