Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 24551:2020

Ергономия. Достъпен дизайн. Устни инструкции за потребителски продукти (ISO 24551:2019)

Ergonomics - Accessible design - Spoken instructions of consumer products (ISO 24551:2019)
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

11.180.15     13.180     11.180.30  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява ергономичните изисквания и препоръки за гласови инструкции на потребителски продукт, които се предоставят за насочване на потребителите в работата на даден продукт и/или като средство за предоставяне на обратна информация на потребителите относно състоянието на продукта. Такива инструкции могат да бъдат използвани от лица със или без увреждане на зрението и са полезни за потребители, които имат затруднения при четене и/или когнитивни увреждания.
Приложимостта на изискванията и препоръките, описани в този документ, не зависи от езика на инструкциите или от това дали инструкциите се предоставят чрез записана човешка реч или синтезирана реч от текст.
Изискванията и препоръките в този документ са приложими към стандартните, самостоятелни потребителски продукти като цяло, чиято функция е ограничена от характеристики, които не позволяват на потребителя да прикачи, инсталира или използва помощна технология, за да използва продукта. Те не са приложими за машини и оборудване, използвани за професионалната дейност.
Този документ не се прилага за продукти, за които съдържанието на инструкциите и/или средствата за представяне са посочени в други стандарти (например медицински изделия, пожароизвестителни системи). Освен това не предоставя препоръки или изисквания за гласови инструкции на системите за интерактивен гласов диалог (IVR) или цифрови асистенти на персонални компютри или подобни устройства.
ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 9241–154 предоставя препоръки или изисквания за IVR системи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24500:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24551:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 24551:2019

Въвежда ISO 24551:2019