Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 24550:2020

Ергономия. Достъпен дизайн. Индикаторни лампи на потребителски продукти (ISO 24550:2019)

Ergonomics - Accessible design - Indicator lights on consumer products (ISO 24550:2019)
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

11.180.15     13.180     11.180.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява изискванията към дизайна и препоръки за индикаторните лампи, главно LED осветление, за потребителски продукти за използване от възрастни хора и хора със увреждане на зрението. Той не взема предвид нуждите на хора, които страдат от слепота.
Индикаторните лампи включват тези, които информират потребителите визуално за условията, промените във функционалното състояние и настройки, както и неизправността на продуктите. Те предават информация чрез включване/изключване на светлината, с модулирана във времето интензивност, мигане, цвят, ниво на осветеност и оформление.
Този документ се отнася за домакински уреди. Изключва електронни дисплеи, представящи символи и графики, машини и уреди, специално използвани за професионални, технически и промишлени приложения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24500:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24550:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 24550:2019

Въвежда ISO 24550:2019