Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14236:2018

Ултразвукови битови разходомери за газ

Ultrasonic domestic gas meters
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и изпитванията за конструкцията, действието и безопасността на ултразвукови разходомери за газ от клас 1,0 и 1,5 на батерии (наричани по-нататък разходомери), с коаксиална единична тръба, или двутръбна връзка, използвани за измерване на обеми на подаваните горивни газове от втори и/или трети клас, както е дадено в EN 437, при максимално работно налягане не превишаващо 0,5 bar и максимални действителни дебити до 10 m3/h включително, при минимален диапазон на температурата на околната среда от -10 °C to +40 °C, и минимална амплитуда на температурата от 40 K, за приложение в бита.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14236:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14236:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14236:2022

Свързан проект

Въвежда EN 14236:2018