Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12261:2018

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

Gas meters - Turbine gas meters
14.06.2018 г.

Главна информация

60.60     14.06.2018 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя условията за измерване, изискванията и изпитванията на конструкцията, техническите изисквания и безопасността на осови и радиални турбинни разходомери за газ от клас 1,0 с механични индикаторни устройства, наричани по-нататък разходомер(и), с монтиране директно на тръбата, за измерване на разхода на газ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12261:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 12261:2003/AC:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 12261:2003/A1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12261:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12261:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12261:2018