Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12480:2018

Разходомери за газ. Ротационни разходомери за газ

Gas meters - Rotary displacement gas meters
17.05.2018 г.

Главна информация

60.60     17.05.2018 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя обхватите, конструкцията, техническите характеристики, изходящите характеристики и изпитването на ротационни разходомери за газ (наричани по-нататък RD-мери или обикновени разходомери) за измерване на обема на газа.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12480:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12480:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12480 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12480:2018