Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17135:2021

Опазване на културното наследство. Общи термини за описание на промени в обектите

Conservation of cultural heritage - General terms for describing the alterations of objects
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-94

Техническа спецификация

97.195  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя термини, използвани в областта на опазването на културното наследство за описание на промяната на обекти, като се обръща специално внимание на тези термини, които се прилагат за много видове обекти.
Този документ се прилага за всички видове материални промени, които могат да се наблюдават.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17135:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17135:2020