Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13036-5:2020

Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 5: Определяне на надлъжни индекси на неравности

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices
15.01.2020 г.

Главна информация

60.60     15.01.2020 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

17.040.20     93.080.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира математически процес на цифрово измерване на надлъжен профил за получаване на индекси на равнинността. Документът описва процедура за изчисление на Международен индекс на грапавост (International Roughness Index - IRI), Root Mean Square (RMS) и Промяна на надлъжния профил (Longitudinal Profile Variance - LPV) с три отделни честотни ленти и σWLP и ΔWLP от претеглен надлъжен профил (Weighted Longitudinal Profile - WLP).
Целта на този документ е да осигури стандартизирана практика за изчисляване и докладване на оценена равнинност на пътя чрез цифров надлъжен профил. Друга цел на този документ е да улесни сравняването на резултати от измерване на равнинността, извършено с различни инструменти в европейските страни.
Степента на равнинност, обхваната в този документ, се определя като обхват на дължината на вълната от 0,5 m до 50 m. Трябва да се отбележи, че по-къса и по-дълга дължина на вълните може също да влияе на комфорта при пътуване, но това не е обхванато в този документ.
Стойностите на индексите на равнинност, получени съгласно този документ, са полезни за поддържане на системи за управление на пътната настилка. Изходните данни могат също да се използват за одобряване на типа и контрол на експлоатационните показатели на нови и стари настилки. Индексите могат да се използват за твърди, гъвкави и пясъчни пътни повърхности.
Този документ не определя от каква позиция трябва да се получи надлъжния профил на пътя.
Изведените индекси са преносими в смисъл, че могат да бъдат получени от надлъжни профили, измерени с различни инструменти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13036-5:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13036-5:2019