Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4492:2018

Метални прахове с изключение на прахове за твърди сплави. Определяне на измененията в размерите, свързани с уплътняване и спичане (ISO 4492:2017)

Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO 4492:2017)
16.04.2018 г.

Главна информация

60.60     16.04.2018 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 4492 специфицира метод, при който промените на размерите, свързани с уплътняването и спичането на метални прахове, се сравняват с измененията на референтен прах, обработен при подобни условия (виж точка 4).
Методът се прилага за определяне на три вида изменения на размерите, свързани с обработката на метални прахове, с изключение на прахове за твърди сплави.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4492:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4492:2018
60.60 Публикуван стандарт
16.04.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4492:2017

Въвежда ISO 4492:2017