Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50678:2020

Обща процедура за верифициране на ефективността на защитните мерки за електрически устройства след ремонт

General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
17.08.2020 г.

Главна информация

60.60     17.08.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява изискванията за създаване на единна процедура за верификация на ефективността на защитните мерки за ток с помощта на електрическо устройство или уреди, използващи ток след като са били ремонтирани. Тази процедура се прилага за устройство или уреди, които са свързващо устройство тип А, свързано към крайните вериги чрез щепсел или постоянно свързано устройство, с обявено променливо напрежение над 25 V и постоянно напрежение от 60 V до 1 000 V променливо и 1 500 V постоянно напрежение, и токове до 63А.
Този стандарт не обхваща:
- изпитвания за определяне на типа, рутинни изпитвания и изпитвания за приемане на изискванията за безопасност на продукта и функционалните изисквания на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията за безопасност на продукта и функционалните изисквания на продукта са посочени в свързаните стандарти за продукта.
Този документ предполага, че разглежданото електрическо устройство съответства на свързания с него стандарт за продуктите, е въведено на пазара, използвано е, не е работило и след това е ремонтирано.
Той възнамерява да верифицира дали операциите по ремонта не са изложили на опасност основните защитни мерки, например да се верифицира цялостта на защитния проводник, устойчивостта на изолацията или да се верифицира дали някоя метална част не е разхлабена или по невнимание е поставена в устройството.
Този документ не се прилага за:
- устройства и оборудване, които са част от постоянните електрически инсталации. За тези устройства изпитванията за верификация след ремонт са обхванати от HD 60364 6;
- оборудване за аудио/видео, информационни и комуникационни технологии;
- непрекъсваемо захранване (UPS);
- зарядни станции за електромобилност;
- захранвания;
- програмируеми логически контролери (PLC);
- захранващи задвижвания;
- устройства за EX-области или като цяло за минни приложения;
- продукти, които вече са обхванати от стандарти за подобни теми като:
- медицинско оборудване, обхванато от IEC 60601 1. За тези устройства изпитванията за верификация след ремонт са обхванати от IEC 62353;
- оборудване за дъгово спояване, обхванато от IEC 60974 1. За тези устройства изпитванията за верификация след ремонт са обхванати от IEC 60974 4.
- машини, обхванати от EN 60204-1. За тези устройства се прилага EN 60204-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50678:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50678:2020/AC:2021-04:2021

Свързан проект

Въвежда EN 50678:2020