Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60079-11:2022

Експлозивни атмосфери. Част 11: Защита на съоръжения чрез собствена безопасност, вид "i"

Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"

Главна информация

50.60     11.11.2022 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част на IEC 60079 определя конструкцията и изпитването на искробезопасни апарати, предназначени за използване в експлозивна атмосфера, и за свързани устройства, които са предназначени за свързване към искробезопасни вериги, които влизат в такива атмосфери. Този вид защита е приложим за електрическо съоръжение, в което самите електрически вериги не са в състояние да причинят запалване на околна експлозивна атмосфера. Това включва електрическо съоръжение, което съдържа вериги, които са искрено безопасни само при определени условия, например при захранване от батерия с изключено захранване. Този стандарт е приложим и за електрическо съоръжение или части от електрическо съоръжение, разположени извън експлозивната атмосфера или защитени от друг вид защита, изброени в IEC 60079-0, където искробезопасността на електрическите вериги в експлозивната атмосфера може да зависи от конструкцията и изграждане на такова електрическо съоръжение или части от такова електрическо съоръжение. Електрическите вериги, изложени на експлозивна атмосфера, се оценяват за използване в такава атмосфера чрез прилагане на този стандарт. Този стандарт се прилага за сензори, свързани към искробезопасни вериги, но не се прилага за защита на каталитични елементи за група IIC или група IIB + H2. Изискванията за искробезопасни системи са дадени в IEC 60079-25. Този стандарт допълва и изменя общите изисквания на IEC 60079-0, с изключение на посоченото в таблица 1. Когато изискването на този стандарт противоречи на изискване на IEC 60079-0, изискването на този стандарт има предимство. Освен ако не е посочено друго, изискванията в този стандарт са приложими както за искробезопасни апарати, така и за свързани с тях устройства, а общият термин „апарат“ се използва в целия стандарт. Тъй като този стандарт се прилага само за електрическо оборудване, терминът "съоръжение", използван в стандарта, винаги означава "електрическо съоръжение". Този стандарт се прилага за апарати за използване при атмосферни условия на IEC 60079-0 с допълнителни изисквания за използване при по-ниско атмосферно налягане в диапазона от 60 kPa (0,6 bar), до 110 kPa (1,1 bar). [...]

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-11:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60079-11:2022
50.60 Край на гласуването
11.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60079-11:2022

Въвежда IEC 60079-11:2023 ED7